:: Villkor

När du skickar in anmälan till Nightblaze 8-bit edition så accepterar du Nightblazes regler (läs dem här) och villkor (som du läser nu) samt accepterar du att Nightblaze kan när som helst innan LANet (21 april 2006) ändra på reglerna och villkoret utan ditt godkännande. Ifall det skulle ske regler eller villkors förändring ifrån Nightblaze, kommer du automatiskt acceptera förändringarna även om du är tidigare anmäld. Reglerna finns till för att det ska passa in i Nightblaze policy samt följa de kontrakt som har skrivits under tillsammans med olika sponsorer och förvaltare. Vid ny regeländring kommer detta meddelas via följande media: Hemsidan, email och forum.

Om du som deltagare skulle någon gång under LANet skulle bryta emot reglerna eller villkoret har Nightblaze rätt om de så önskar att föra ut/neka dig ifrån LANet. Om du skulle bli utförd under LANet plockar du ner datorn, eller om du inte har möjlighet till detta, stänger av datorn och lämnar sedan lokalen. Om du inte kan ta ut datorn när du blir utförd, så kommer datorn flyttas av Nightblaze crew och förvaras så att du kan hämta den efter LANet. Du accepterar därför ifall du blir utslängd att Nightblaze förvarar din egendom till fram till 23 april, klockan 15:00 och kan neka dig hämta den innan detta tillfälle. Tänk att Nightblaze inte ansvarar för de skador som kan ske på din dator under denna tid.

Ifall du inte dyker upp 21 April klockan 16:30, tar Nightblaze rätten att sälja ut din datorplats vidare till andra intresserade. Dessutom blir du betalningskyldig med 100 kr. Detta gäller inte om det har skett annan överenskommelse med Nightblaze, därför meddela ifall du kommer senare.

Om du accepterar villkoren och reglerna, kan du anmäla dig till LANet.